Office cooperation

Swedish society is often described as one that encourages individualism, creativity and cooperation. Team work and cooperation is crucial and highly valued at any Swedish company, university and organisation

Office cooperation

There are plenty of creative networking solutions that merge for example university research with start-up companies and established technology conglomerates. THINGS® is a co-working space at the campus of KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. Hardware-oriented start-ups that work in areas like wearable technology and smart grid technologies gain access to prototyping and testing capabilities.

Office cooperation

OFFICE

null

Biblioteksgatan 3
4th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu