Swedish creativity

Early action to promote digitalisation has meant that Sweden is now one of the most connected countries in the world, with one of the highest rates of computer, internet and mobile penetration

Swedish creativity

As a result, the country is frequently used as a test market for new services and technology. This has helped innovations in ICT, such as Skype, Spotify and others.

Swedish cultural and creative entrepreneurs excel by combining creativity and artisanship with commercially viable products that appeal to global consumer demand. A creative and open office environment is for many a prerequisite to deliver innovative ideas and products.

Swedish creativity

OFFICE

null

Biblioteksgatan 2
4th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Menu