MADE IN SWEDEN

Whether you drive a Scania heavy truck, have dinner at a table from IKEA, use Skype for meetings, relax to music on Spotify, shop at H&M, take Losec medicine or drink juice straight from a Tetra Pak, you are benefiting from the strengths of Swedish brands.

Made in Sweden

Exports account for roughly 45 per cent of Sweden’s gross domestic product over the past few years.

MADE IN SWEDEN

OFFICE

null

Biblioteksgatan 2
4th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu