Moderna Museet

Museum

Moderna Museet

Exercisplan 4
111 49 Stockholm

CALL US

+46 (0)8-520 235 00
PUBLIC TRANSPORT
Plan your trip:
www.sl.se/en

ABOUT

Experience one of Europe’s foremost collections of art from the twentieth century to today, featuring works by artists including Picasso, Dali, Derkert and Matisse.

YouTube
Instagram
One Hundred And Sixty-Two Out Of Two Billion Eggs, 2004
Ägget symboliserar återfödelse och fruktbarhet. Under antiken trodde man att liv uppstod av sig självt, att flugor skapades av ruttnande kött. År 1668 presenterade Francesco Redi devisen ”allt liv ur ägget”- inga larver utan flugor som lägger ägg. Fler tankar rörande livet hittar du i utställningen Livet självt och vi har öppet som vanligt hela helgen. Glad påsk!

Bild: Dirk Fleischmann

Julia Peirone
Golden Sunset, 2016

Läs mer på Facebook.

Suggestions   ·   Show all
Store

Store

Store