Playing child

Roughly two million people in Sweden are under the age of 18. In Sweden, school is compulsory for nine years starting at age seven. Even with school in session, kids have plenty of leisure time to do what they want, such as playing

Playing child

Teachers in Sweden have tested the effects of play in education and the results are overwhelmingly positive. Educators now encourage play as a part of teaching.

Playing child

OFFICE

null

Biblioteksgatan 4
4th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Emelie Asplund/imagebank.sweden.se

Menu