A society without litter

Plogging is a new Swedish trend that combines jogging with picking up litter

A society without litter

Plogging events are held all across Sweden and are starting to spread internationally. The benefits include a cleaner environment and improved health.

It is estimated that 80 per cent of the rubbish polluting our oceans ends up there from land. Plogging is a fun way to reduce our impact on the planet.

A society without litter

STORE

null

Biblioteksgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Menu