Sustainable Fashion

Filippa K is one of the Swedish fashion brands that work hard to reduce their products’ environmental impacts. Lifespan is a primary focus of their sustainability work

Sustainable Fashion

The so-called Front Runners – garments developed in accordance with 12 criteria, such as sustainable materials, transparent supplier chain, recoverability and minimal emissions – lead the way for the rest of the brand’s collections.

Sustainable Fashion

STORE

null

Biblioteksgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
FilippaK/imagebank.sweden.se

Menu