WIND POWER

With over 50 per cent of energy from renewable sources, Sweden has the highest share of renewable energy among EU Member States

WIND POWER

Sweden aims to have all its electricity generation consist entirely of renewable energy by 2040.

There are about 3,600 wind turbines in Sweden, producing 17,5 TWh of electricity per year.

WIND POWER

OFFICE

null

Biblioteksgatan 2
4th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

Menu